Digwyddiadau / Events

Cyrsiau Dwys Cymraeg 2017 Intensive Welsh Courses

Cwrs Haf Cymraeg Dwys Gorffennaf 31 – Awst 25 2017

Cwrs yw hwn ar gyfer ystod eang o ddysgwyr – o’r rhai ag ychydig iawn o Gymraeg neu ddim Cymraeg o gwbl i’r rhai sy’n rhugl ond sydd am wella ansawdd eu Cymraeg llafar ac ysgrifenedig. Mae’r cwrs yn rhedeg am 4 wythnos ond mae croeso ichi fynychu wythnos neu ddwy os bydd hynny’n fwy cyfleus.

Intensive Welsh Summer Course July 31 – August 25 2017

This is a course for learners with little or no knowledge of Welsh up to those who are fluent but want to improve the accuracy of their spoken and written skills. The Course runs for 4 weeks but you are welcome to attend for a week or two if this is more convenient.

Cwrs Cymraeg Proffesiynol 14-18 Awst 2017

Mae’r cwrs Cymraeg Proffesiynol yn gyfle gwych i siaradwyr rhugl wella eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn y Gymraeg, yn ogystal â magu eu hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith neu yn y gymuned.

Professional Welsh Course 14-18 August 2017

Our Professional Welsh Course is a great opportunity for fluent Welsh speakers to improve their Welsh writing and communication skills, as well as building their confidence when using Welsh in the workplace or in the community.

http://dysgucymraeg.cymru
http://learnwelsh.cymru

——-

If you speak Welsh there’s a gathering of the ‘Awr Sgwrsio’ conversation held every first or second Monday of the month at the Clock Tower, 575 Bank Street at 7pm.

For more information, please contact Alison Lawson, 613-725-2704 or e-mail at alisonlawson@rogers.com

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: